آقای دکتر Abdolreza Ghods

Dr. Abdolreza Ghods

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306637)

38
8
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers