آقای دکتر ramin rostami

Dr. ramin rostami

دکتری معماری

Researcher ID: (34537)

12
2
1
2
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • نخبگان جوان دانشگاه ازاد اسلامی

Conference Papers

Teaching Experience

 • مربی دانشگاه باختر(1399-1400)
 • مربی دانشگاه ازاد ایلام(1398-1403)
 • مربی University of Applied Science(1396-1398)
 • مربی دانشگاه جهاد ایلام(1396-1397)
 • مربی ازاد اسلامی(1393-1397)
 • مربی دانشگاه ازاد سما ایلام(1393-1393)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • شاغل در بخش خصوصی-طراحی - اجرا (1379-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس دانشگاه (1393-1399)

Workshops

 • ناگفته های ورود به حرفه معماری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (1403)
 • آموزش اتوکد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام (1402)