آقای Komeil Ahmadi Livani

Komeil Ahmadi Livani

Researcher ID: (377780)

1
6
2
4
1
15

Journal Papers

 • نجات پور، مجید و کمیل احمدی. « تحول گفتمانی توسعه در جریان روشنفکری دینی.» فصلنامه سیاست، سال چهارم، تابستان 1396، 14 (1396)

Books

 • کتاب همایش اقتصاد هوشمند (پژوهشکده امور اقتصادی) - 1401 - Persian
 • پایان نامه سنت و تجدد از دیدگاه سنت گرایان مسلمان (دانشگاه شهید بهشتی) - 1388 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی (1398-تاکنون)

Workshops

 • Generative AI: The Evolution of Thoughtful Online Search - LinkedIn Learning (1402)
 • ?What Is Generative AI - LinkedIn Learning (1402)
 • Ethics in the Age of Generative AI - LinkedIn Learning (1402)
 • کارگاه تخصصی هوش مصنوعی در دو بخش (ابعاد چالش‌های هوش مصنوعی از منظر حقوق خصوصی _ هوش مصنوعی و امر سیاسی) - انجمن حقوق‌شناسی- خانه اندیشمندان علوم انسانی- سیاست‌نامه (1402)
 • کارگاه تخصصی هوش مصنوعی در دو بخش (تاثیرات هوش مصنوعی بر دولت مدرن_پیدایش هوش مصنوعی و تحول پارادایم جامعه شناسی سیاسی) - انجمن حقوق‌شناسی- خانه اندیشمندان علوم انسانی- سیاست‌نامه (1402)
 • کارگاه تخصصی هوش مصنوعی در دو بخش (تشریح ابعاد فلسفی سیاسی هوش مصنوعی_تشریح ابعاد حقوقی هوش مصنوعی) - انجمن حقوق‌شناسی- خانه اندیشمندان علوم انسانی- سیاست‌نامه (1402)
 • AI Policies: Pitfalls & Promises - Sharif Policy Research Institute (SPRI) (1402)
 • آشنایی با ابعاد محیطی و درونی تولید در ایران - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی (1401)
 • Socio-Economic, Cultural and Technical Aspects of Natural Disaster Management (NaDiMa) – Online Dialogue Series 2022; "What we have learned from the Covid-19 crisis: Policy challenges in Iran"n - Philipps-Universität Marburg (1401)
 • Metaverse Conference (from the legal financial social and cinema point of view - Sharif university of Technology (1401)
 • وام‌دهی٬ صرافی و بانکداری در اقتصاد غیرمتمرکز - آکادمی همراه اول (1400)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق در مطالعات و مباحث تاریخ اسلام - موسسه مطالعات اسلامی(دانشگاه تهران- دانشگاه مک‌گیل) (1397)
 • کارگاه آموزشی بیولوژی نص - پژوهشکده تاریخ اسلام (1397)
 • مدرسه تابستانه نقد و ارزیابی مطالعات شیعه‌شناسی در غرب معاصر - مرکز کلام امامیه (1397)
 • سومین مدرسه تابستانی کلام امامیه(سلفیه و سلفی‌گری در ایران) - مرکز کلام امامیه (1396)