آقای https://reza Rastialhosseini.ir

https://reza Rastialhosseini.ir

کارشناس امور پولی و بانکی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378118)

5
4
2
1
3
2
2

Professor،Monetary and banking expert

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو مستقل انجمن حسابداران خبره ایران
  • عضو مستقل انجمن مالی اسلامی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب برکت قرض الحسنه (موجک) - 1400 - Persian
  • کتاب مطالبات معوق (موجک) - 1396 - Persian

Education

  • دکتری تخصصی مدیریت مالی گرایش بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش 1399-1403

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارمند،معاون و مدیر شعبه بانک قرض الحسنه مهرایران (1389-1398)
  • معاون شعبه مستقل مرکزی تهران بانک قرض الحسنه مهر ایران (1398-1401)
  • معاون استان قم بانک قرض الحسنه مهر ایران (1401-1402)

Workshops

  • آینده پژوهی - مجله روابط بین الملل و انجمن علمی مطالعات صلح ایران (1400)
  • زبان بدن - مرکز آموزش مدیریت دولتی (1399)