آقای مهندس Hooman Mohammadi Moghadam

Engineer Hooman Mohammadi Moghadam

کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شیراز

Researcher ID: (378988)

8
2
2
3
7

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس برق (شرکت ایران خودرو) (1400-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مهندس برق (اتوماسیون صنعتی و سامانه های اسکادا)(شرکت ساماب سیستم) (1399-1400)

Workshops

  • آموزش پیشرفه PLC - آموزشگاه فنی و حرفه ای (1396)
  • آموزش Drive و برق صنعتی - آموزشگاه فنی و حرفه ای (1396)
  • آموزش مقدماتی PLC - آموزشگاه فنی و حرفه ای (1395)