مرتضی شادکام

Researcher ID: (383162)

5
1
1
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

  • کتاب طراحی مخازن تحت فشار با کمک نرم افزار PV ELITE (سرافراز) - 1397 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در مدرس نرم افزار کتیا (1394-1395)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس مکانیک شرکت پتروشیمی جم (1399-تاکنون)