آقای دکتر SeyedSaeed Mirtorabi

Dr. SeyedSaeed Mirtorabi

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (385298)

4
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers