آقای دکتر Hasan Hoseinpour Jajarm

Dr. Hasan Hoseinpour Jajarm

استاد بیماریهای دهان ، فک و صورت _ دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387038)

8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers