خانم دکتر Akram Jafari

Dr. Akram Jafari

Researcher ID: (392451)

1
2
1
1
1

Education

  • دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد تبریز1395-1401

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در فرهنگی (82-401)

Workshops

  • دوره ها و کارگاه های ضمن خدمت آموزش و پرورش - عمویش و پرورش (401)