آقای دکتر Behvar Asghari

Dr. Behvar Asghari

دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

Researcher ID: (395576)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers