آقای دکتر Mohammad Hossein Sahafi

Dr. Mohammad Hossein Sahafi

پژوهشگر

Researcher ID: (398899)

12
4
3
2
3
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

 • مطالعه نظری ThO۲ توسط محاسبات اصول اولیه منتشر شده در مجله پژوهش فیزیک ایران (1400)
 • محمد حسین صحافی، محمد مهدوی- بررسی خواص ترمودینامیکی و ارتعاشی ThC تحت فشار و دمای بالا منتشر شده در مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای (1401)
 • حسین سبزی، عرفان چولکی، علی اشرف گراوند، محمد حسین صحافی- توسعه فناوری نوین الکترومغناطیسی و نقش آن در افزایش قدرت دریایی- فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی (1401)
 • محمد حسین صحافی، عرفان چولکی- بررسی مورد عملکردهای شتابدهنده LHC و برخوردهای پروتونی- فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و فناوری (1397)

Books

 • کتاب مقدمه ای بر فیزیک نوترون (تلیاب) - 1399 - Persian
 • کتاب حماسه و فیزیک (تلیاب) - 1397 - Persian
 • کتاب نظریه اختلالی تابعی چگالی (تلیاب) - 1397 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

 • برنده "جایزۀ ویژه پروفسور حسابی" در جشنواره پروفسور حسابی (1399)
 • انتخاب به عنوان" پژوهشگر برتر" در جشنواره جایزه ویژه پروفسور حسابی (1399)
 • انتخاب رساله دکتری به عنوان اثر برگزیده با کسب امتیاز عالی در جشنواره پایان نامه های برتر ایران (1399)

Workshops

 • چگونه یک مقاله کیفیت بالا بنویسیم - دانشگاه صنعتی قم- پروفسور علیرضا مشفق از صنعتی شریف (1399)
 • Advanced Materials Simulation Using Quantum Espresso - نیکوپردازش- استان البرز (1398)

Other

 • مدرک زبان تافل دکتری (MSRT)
 • مدرک زبان تافل دکتری (Tolimo)
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان