آقای دکتر Sahdolah Noorbakhsh

Dr. Sahdolah Noorbakhsh

دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی

Researcher ID: (420766)

7
2
1
1
2

Journal Papers

 • تدوین الگوی ساختاری رفتارهای رانندگی بر اساس ذهن آگاهی با میانجیگری تنظیم هیجانات منتشر شده در فصلنامه تحقیقات روان شناختی (1401)
 • نوربخش ، سعداله و شریعت باقری، محمد مهدی و ذوقی ، لیلا " تدوین مدل ساختاری رفتارهای رانندگی بر اساس پرخاشگری با میانجیگری تنظیم هیجانات" (1401)
 • نوربخش ، سعداله و شریعت باقری ، محمد مهدی و ذوقی ، لیلا " تدوین مدل ساختاری رفتارهای رانندگی بر اساس هیجان خواهی با میانجیگری تنظیم هیجانات" (1400)
 • نوربخش ، سعداله تاثیر درس پژوهی بر ارتقاء حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی (1395)
 • نوربخش ، سعداله بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات به عنوان یک کاتالیزور در اثر بخشی فرآیند آموزش و یادگیری از دیدگاه معلمان (1395)
 • نوربخش ، سعداله چالش های آموزش فنی و حرفه ای ایران و ارائه راهکارهای اساسی برای اصلاح وضعیت موجود (1395)
 • نوربخش ، سعداله مقایسه تطبیقی آموزش فنی و حرفه ای ایران با کشورهای دیگر (1395)

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در معلم (1374-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • معلم نمونه استانی

Workshops

 • مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان - آموزش و پرورش مهاباد
 • مدرس کلاس های آموزش خانواده - مدارس شهرستان مهاباد