خانم دکتر nesa mohammadi

Dr. nesa mohammadi

دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (423589)

6
6
6
2
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Books

 • کتاب ترومای سازمانی - 1402 - Persian
 • کتاب تجارت الکترونیک B2B - 1402 - Persian
 • کتاب روانشناسی مثبت گرا در مدیریت منابع انسانی - 1402 - Persian
 • کتاب راهبردهای خرده فروشی موقت - 1400 - Persian
 • کتاب رهبری و مدیریت تغییر - 1399 - Persian
 • کتاب خرده فروشی پاپ آپ - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیر بازرگانی بین المللی (1390-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر برندینگ B2B و B2C (1392-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار دانشگاه (1391-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • منتور برتر استارت آپ بین المللی (1399)
 • مربی برتر استارت آپ کشوری (1398)
 • استاد نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی (1397)

Other

 • مشاور بازرگانی بین الملل و برندینگ