آقای دکتر Ali Ayoobi

Dr. Ali Ayoobi

Researcher ID: (426035)

5
3
3
6
3

Ali Ayoobi PhD in nanotechnology engineering Director of research and development and consultant to the CEO of Shuhday Pakdasht Combined Cycle Power Plant (Damavand) Founder and Vice Chairman of the Board of Directors of Part Keihan Knowledge Based Industrial Explorers Company (KSP.Co) Inventor and member of National Elite Foundation University professor and instructor of power plant courses

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • مخترع سطح یک و عضو بنیاد ملی نخبگان
 • عضو انجمن مدیریت انرژی و کربن ایران
 • عضو انجمن مخترعین ایران

Conference Papers

Teaching Experience

Education

 • دکتری حرفه ای نانوفناوری گرایش نانوالکترونیک University of Tabriz1396-1399
 • کارشناسی ارشد نانوفناوری گرایش نانوالکترونیک University of Tabriz1394-1396
 • کارشناسی فیزیک گرایش محض University of Zanjan1392-1396

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیریت تحقیق و توسعه و انرژی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) (1389-1399)
 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان کاوشگران صنعتی پارت کیهان (KSP) (1398-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر توسعه منابع انسانی (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • جایزه بنیاد جهانی انرژی سازمان ملل (2018)
 • نشان سبز جامعه مدیریت انرژی سبز اروپا (2018)
 • دریافت تندیس حامیان انرژی و محیط زیست از مشاور عالی رییس جمهور (1398)
 • لوح تقدیر پژوهشگران برتر استان تهران از معاون علمی وفناوری ریاست جمهوری (1398)
 • مخترع سطح یک بنیاد ملی نخبگان (1398)
 • دریافت تندیس کارگاه آموزشی برتر در کنفرانس نیروگاهی v94.2 (1397)