آقای مهندس Amir Mashhadi Kholerdi

Engineer Amir Mashhadi Kholerdi

Researcher ID: (426092)

1
3
1
1
4
6
3

Researcher and university professor

Books

 • کتاب مهندسی فاضلاب ( شبکه های جمع آوری ، تصفیه و دفع لجن فاضلاب شهری ) (انتشارات سنجش و دانش / تهران) - 1403 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو Technical and Vocational University(1396-تاکنون )
 • استاد مدعو موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبهان ساری(1391-1392)

Education

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب علوم و تحقیقات فارس1389-1392

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در طراح ، ناظر ، اجرا و مجری (1394-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در عضو هیات مدیره شرکت سازه عمارت دیار طبرستان ( سازنده حقوقی پایه 2 ) (1399-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر در رشته مهندسی فاضلاب (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه (1396-تاکنون)

Workshops

 • مقررات و تدابیر فنی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1398)
 • نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1397)
 • مصالح و فناوریهای نوین ساخت - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1397)
 • قالب بندی و قالب برداری - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1397)
 • آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1397)
 • نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری - سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران (1397)

Other

 • پژوهشگر و استاد دانشگاه
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
 • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 2 ( نظارت ، اجرا و مجری (سازنده حقیقی و حقوقی) )
 • طراح ، ناظر و مجری پروژه های عمرانی
 • عضو انجمن بتن ایران
 • عضو انجمن آهن و فولاد ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب از دانشگاه علوم و تحقیقات فارس
 • داور مقالات پایگاه نشریات علمی - تخصصی دانشگاهی ایران ( پانتا )
 • داور مقالات نشریه تحقیقات منابع آب ایران
 • دارای کد مدرسی از دانشگاه فنی و حرفه ای کشور ( 1019 - 1200 - 54 - 021 - 142 )
 • داور مقالات فصلنامه علمی — پژوهشی کارافن ( دانشگاه فنی و حرفه ای کشور )