آقای مهندس milad khodaei

Engineer milad khodaei

Researcher ID: (434968)

4
1
1
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در طراحی فرایندهای تصفیه آب و پساب (1396-تاکنون)