آقای دکتر MohammadReza HajAgha Babaei

Dr. MohammadReza HajAgha Babaei

دانشیار، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

Researcher ID: (445297)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران