آقای دکتر Amir Qorbanpoorlafmejani

Dr. Amir Qorbanpoorlafmejani

دانشیار مشاوره دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (452242)

4
22
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers