خانم مهندس Fatemeh Shahrbabaki

Engineer Fatemeh Shahrbabaki

Researcher ID: (453006)

8
2
2

Conference Papers

Books

  • کتاب چشم انداز حادثه صفر (فن آوران) - 1402 - Persian
  • کتاب کتاب جامع ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت فولاد سازی (آثار سبحان) - 1402 - Persian

Education