آقای Amin Vafaei

Amin Vafaei

کارشناسی مهندسی صنایع

Researcher ID: (455847)

1
1
1
3

Project Planning & Control Engineer

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در کارشناس کنترل پروژه (1402-تاکنون)

Workshops

  • Iso9001 - دانشگاه خلیج فارس (1399)
  • نگهداری و تعمیرات - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
  • برنامه ریزی و مدیریت کنترل پروژه - جهاد دانشگاهی کرمان