آقای Ali Mahmoodi

Ali Mahmoodi

دانشجوی کارشناسی ارشد خواجه نصیرالدین طوسی- تهران

Researcher ID: (461909)

6
1
2
1
5
11
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر و عضو شورای مرکزی انجمن علمی ریاضی انجمن علمی ریاضی دانشگاه فرهنگیان
 • دبیر و عضو شورای مرکزی انجمن علمی ریاضی انجمن علمی ریاضی دانشگاه فرهنگیان

Books

 • کتاب اصول ریاضی در مقطع ابتدایی (نوروزی) - 1401 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دبیر رسمی ریاضی (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین همایش ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری (1402)
 • دعوت و حضور در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت، محل اجتماع انجمن های علمی دانشگاه های سراسر کشور (1402)
 • اخذ گواهینامه تایید مقاله SCIERO CERT (1402)
 • اخذ معدل 20 در سه ترم متوالی از دانشگاه فرهنگیان
 • مدرس چندین وبینار کشوری و ‌‌استانی در حوزه ریاضیات

Workshops

 • روش های مطالعه موثر و یادگیری صحیح - معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان (1400)
 • مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب با همکاری دانشگاه هرمزگان (1400)
 • حل مسئله ریاضی - دانشگاه فرهنگیان استان مازندران (1400)
 • معیارهایی برای ارزیابی طرح مسئله ریاضی - دانشگاه فرهنگیان استان مازندران (1400)
 • پژوهش و نگارش مقالات علمی در آموزش ریاضی - دانشگاه فرهنگیان مازندران (1400)
 • مجری و برگزار کننده بیش از 20 وبینار و کارگاه تخصصی ریاضیات استانی و کشوری - انجمن علمی ریاضی دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل (1400)
 • نرم افزار های آموزش ریاضی - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب با همکاری دانشگاه هرمزگان (1399)
 • مبانی نظری روایت پژوهی - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب با همکاری دانشگاه هرمزگان (1399)
 • طراحی پروژه های تحقیقاتی - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب با همکاری دانشگاه هرمزگان (1399)
 • نقش معلم خلاق در تحول آفرینی - دانشگاه فرهنگیان استان مازندران (1399)
 • الزامات برنامه تدبیر - مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب با همکاری دانشگاه هرمزگان (1399)