خانم دکتر sara shareati

Dr. sara shareati

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474779)

22
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers