خانم دکتر Najmeh Taheri mahzamini

Dr. Najmeh Taheri mahzamini

Researcher ID: (477061)

1
1
3
1
1

PHD student in business marketing at Persian Gulf University

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • ادامه تحصیل انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در کوچ و مدرس توسعه فردی و کسب و کار (1400-تاکنون)