خانم Marzieh mahdipoor

Marzieh mahdipoor

Researcher ID: (477680)

2
3
5
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • رئیس حسابداری (1399-1403)
  • سابقه تدریس در مدرس سازمان فنی و حرفه ای (1395-1403)
  • سابقه تدریس در مدرس شرکت پتروشیمی غدیر (1402-1402)
  • سابقه تدریس در مدرس - مجتمع آموزشی هور (1400-1403)
  • سابقه تدریس در مدرس - شرکت همکاران سیستم اهواز (1396-1398)