آقای دکتر Payam Khazaeli

Dr. Payam Khazaeli

Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Researcher ID: (484432)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers