الهام رجایی

دکترای تاریخ انقلاب اسلامی

Researcher ID: (503812)

4
3
1
1
1
1

PhD in the history of the Islamic Revolution, writer and researcher in the field of contemporary history

Conference Papers

Researchs

  • کتاب انقلاب اسلامی در سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار (1398)

Books

  • کتاب کتاب «محافل خيريه غيردولتي و نهضت امام خميني» (سوره مهر) - 1398 - Persian

Education

  • دکتری تخصصی تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني1398-1402

سوابق شغلی و تخصصی

  • پژوهشگر و کارشناس اسناد تاريخي (1394-1398)