آقای دکتر Mahmoud Edalati

Dr. Mahmoud Edalati

استادیار دانشگاه ایلام

فرد مهم علمی - Researcher ID: (5731)

50
4
1
3
1
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب مقاومت مصالح کاربردی (فردوسی ایلام/ایلام) - 1384 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی (1377-تاکنون)