آقای مهندس مهدی ایزدی فریمان

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه کارخانه قند فریمان

Researcher ID: (92176)

1
2
2
9

Teaching Experience

 • مربی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در کارخانه کارتن (2-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در تولید و بسته بندی محصولات دانه گل (2-تاکنون)

Workshops

 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان iso 10015:2019 - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMN,BPMS,BPM - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس iso19011:2018 - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • مهارت ها و تکنیک های حل مسائل مدیریتی و ریشه یابی - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • مبانی و تشریح الزامات و چگونگی استقرار سیستم مدیریت دانش بر اساس iso30401:2018 - شرکت کاوشگران بهبود کیفیت/ شهرک صنعتی توس مشهد (1399)
 • برنامه نویسی با نرم افزار متلب - مکتب خونه/ آنلاین (1398)
 • کاربرد نرم افزار اکسل در مهندسی صنایع - سازمان مدیریت صنعتی خراسان شمالی/ اسفراین (1395)