خانم دکتر Parvaneh Mehrjou

Dr. Parvaneh Mehrjou

استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و مشاوره ، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (96659)

32
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers