خانم دکتر Mahshid Motamed

Dr. Mahshid Motamed

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (98441)

14
2
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Books

  • کتاب Biophilic Design: Pinpointing Nature-Based Techniques in Urban Areas to Combat Global Warming (Springer Nature) - 2023 - English
  • کتاب معماری‌نویسی؛ معماران چگونه باید بنویسند؟ (نشر فکر نو/ تهران) - 1402 - Persian
  • کتاب مظنونین همیشگی؛ گفت‌وگو با معمارستارگان (نشر فکر نو/ تهران) - 1399 - Persian
  • کتاب رخدادهای معماری؛ معماران و مخاطبان خلاق (کتابکده‌ی تخصصی هنر، معماری و شهرسازی کسری/ مشهد) - 1396 - Persian

Education