بررسی آسیب پذیری ایستگاه های متروی شهری در برابر بار انفجار-مطالعه موردی یکی از ایستگاه های مترو خط 6 تهران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 734

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF03_025

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

Abstract:

استفاده دو منظوره از ایستگاه های مترو یعنی استفاده از آنها به عنوان پناهگاه امن در کنار حمل و نقل مسافر،ایده ای است که امروزه کشورهای توسعه یافته به دنبال آن هستند. قبل از به کارگیری این تونل های زیرزمینیشهری به عنوان پناهگاه، لازم است مقاومت آنها در برابر وقوع انفجار ناشی از بمب ها در سطح زمین بررسیشود. در این مطالعه مقطع یکی از ایستگاه های مترو خط 6 تهران به عنوان نمونه ای از تونل های زیرزمینی شهری،تحت بار انفجار در شرایط مشخص به صورت عددی و دوبعدی در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و اثر مقادیرمختلف بار انفجار بر حسب وزن TNT معادل روی مقطع ایستگاه مورد واکاوی قرار گرفته است تا میزان آسیب پذیری آن در برابر بار انفجار روشن گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که این مقطع جهتآماده سازی برای استفاده به عنوان پناهگاه امن در برابر انفجارهای بیش از 143 کیلوگرم نیاز به استفاده ازراه کارهای کاهش اثر انفجار از جمله استفاده از مستهلک کننده های افقی و قائم دارد که باید در تحقیقات آیندهمورد بررسی قرار گیرد.

Authors

علیرضا زندیه

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی (ع)

شروین سعداللهی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران