پیشران های تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 828

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSMF-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1399

Abstract:

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران­های تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب است. مفهوم عدالت به عنوان یکی از متعالی ترین مفاهیم زندگی بشری از دیرباز مورد توجه بوده است. آینده­پژوهی و ابزارهای آن، به عنوان علم و هنر شکل دادن به آینده مطلوب،  می توانند در تحقق این مهم نقش ایفا کنند. در این راستا، پس از بررسی موضوع عدالت در بیانیه گام دوم و مرور پیشینه پژوهش­ها درباره تحقق عدالت اجتماعی و تشکیل گروه متمرکز، 14 عامل به عنوان مهم­ترین عوامل موثر در تحقق عدالت اجتماعی شناسایی شده­ است. با به کارگیری نرم افزار میک مک عوامل یادشده تحلیل ساختاری شدند. عوامل اثرگذار و تاثیرپذیر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شناسایی و رتبه­بندی شده، و مهم ترین آن ها به عنوان پیشران­های کلیدی ارایه شده اند. در نتیجه، عوامل قوانین و مقررات، مطالبه­گری، باور دینی، همکاری و مشارکت اجتماعی، رسانه، نظارت همگانی و نظارت رسمی به عنوان پیشران­های کلیدی که کمترین اثرپذیری و بیشترین اثرگذاری را در سیستم تحقق عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب را دارند، شناسایی شدند.

Keywords:

آینده پژوهی , بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران , پیشران , عدالت اجتماعی

Authors

محمد یوسفی خرایم

دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه امام خمینی(ره)، قزوین، ایران