تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ساختمان‌های سبک فولادی سرد نورد شده

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048222
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 170
Pages: 0
Publish Year: 1388

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

گسترش استفاده از سازه های سبک، بویژه سازه های فولادی با اتصالات ساده، نیازمند تدوین و ارائه ضوابط محاسباتی و جزئیات اجرایی با درنظر گرفتن شرایط لرزه خیزی و اجرای ساختمان در کشور است. بر همین اساس و با توجه به معرفی سازه های LSF به صنعت ساختمان، آئین نامه طراحی و اجرای ساختمانهای سبک فولادی سردنورد، در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تدوین و در اختیار جامعه مهندسی قرار گرفت. در این آئین نامه، ضوابط طراحی اعضای تشکیل دهنده این سازه ها و همچنین، نکات اجرایی مربوط به ضوابط حین ساخت، ارائه شده است. 

Keywords:

آئین نامه , ساختمان سبک فولادی سردنوردشده , LSF