بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی فولادی در سازه‌های فولادی سردنورد (LSF)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048277
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 199
Pages: 0
Publish Year: 1395

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

با توجه به چاپ و ابلاغ آیین نامه طراحی و اجرای سازه های سبک سرد نورد که به صورت مشترک توسط مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرفت، به دلیل محدود بودن نتایج آزمایشات انجام شده بر روی دیوارهای برشی با پوشش ورق فولادی در سازه های فولادی سرد نورد، در این تحقیق بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مذکور مد نظر قرار گرفته است. به این منظور ابتدا تحقیقات انجام شده بر روی قابهای مذکور گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از بررسی تحقیقات صورت گرفته خلا های موجود در نتایج آزمایشات تعیین و مبنای تعریف محورهای این تحقیق قرار گرفت.