بررسی و تعیین نمای مناسب در 5 شهر استان سمنان با توجه به شرایط لرزه خیزی،اقلیمی و اقتصادی منطقه و ارائه روش های مناسب مهار و نصب نماهای خارجی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048333
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 224
Pages: 0
Publish Year: 1394

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در این مطالعه، شرایط لرزه‌خیزی و آب و هوائی پنج شهر مهم استان سمنان (سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار و مهدی‌شهر) با توجه به اطلاعات هواشناسی و مطالعات ویژه ساختگاه، ارزیابی و تعیین شده و با انجام مطالعات و مدلسازی‌های لازم از لحاظ لرزه‌ای و انتقال انرژی، نماهای برتر برای هر یک از این شهرها و نحوه مهار صحیح آن‌ها پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه، پارامترهای مختلفی از جمله شدت حرکت قدرتمند زمین، نزدیکی به گسل، شدت بار باد در منطقه، مشخصات آب و هوایی و سرمایش و گرمایش منطقه، میزان و زاویه تابش خورشید، مصالح به کار رفته در نما، با توجه به نوع مصالح در دسترس و اقلیم استان مدنظر قرار می‌گیرد. نهایتاً با انجام آزمایشاتی بر روی میز لرزان، روشهای متداول نصب نما و روش پیشنهادی اجرای آن ارزیابی می شوند.