انجام خدمات مشاوره‌ای برای کنترل فنی گزارشات، محاسبات فایل‌ها و نقشه‌های پروژه امید 2

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048377
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 239
Pages: 0
Publish Year: 1389

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در پژوهش حاضر، مجموعه مطالعات و طراحی‌های صورت گرفته در پروژه امید 2، شامل گزارش‌ها، فایلهای محاسباتی و نقشه‌های اجرایی، مورد بررسی قرار گرفت و خدمات مشاوره‌ای جهت بهبود طرح ارائه شد.