بررسی میزان آسیب پذیری سازه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی، ارائه طرح مقاوم‌سازی و طراحی طبقه فوقانی (مبلغ ابلاغ 147 میلیون ریال)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048420
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 276
Pages: 0
Publish Year: 1391

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در پژوهش حاضر، ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واقع در استان مرکزی، از نظر آسیب پذیری لرزه ای مورد بررسی قرار گرفت و طرح مقاوم سازی سازه موجود به طور همزمان با طرح اجرایی سازه فوقانی ارائه شد. 

Keywords:

آسیب پذیری , مقاومسازی , بنیاد مسکن انقلاب اسلامی , استان مرکزی