راهنمای طراحی سازه‌ای و اجرایی دیوارهای برشی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048425
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 255
Pages: 0
Publish Year: 1395

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در این راهنما معیارهای طراحی و بررسی رفتار انواع دیوارهای برشی فولادی که به عنوان سیستم باربر جانبی به کار می روند ارایه شده است. اصول طراحی دیوار های برشی و روش های تحلیلی که برای تعیین نیرو های اعضای دیوار و تغییر مکان ناشی از اعمال بار در تطابق با آئین نامه های طراحی سازه به کار می روند، به طور مبسوط ارائه شده است.