بررسی کارایی میراگرهای MR در بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌ها

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048431
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 212
Pages: 0
Publish Year: 1393

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

گزارش حاضر، با هدف ارزیابی سیستم‌های استهلاک انرژی و کنترل سازه با تمرکز بر سیستم‌های جداساز لرزه‌ای تهیه‌ شده‌است. در این گزارش تلاش شده‌است تا مجموعه شرایط و نیازهای کاربردی و اجرائی در خصوص بهره‌گیری از این ابزارها به همراه روابط و ضوابط آئین‌نامه‌ای مرتبط بیان شود. علاوه بر این، میزان تاثیر این روش تجهیز در میزان هزینه و کارائی طرح و نیز، بهبود سطح عملکرد سیستم‌های ساختمانی به طور کمی و کیفی تشریح می‌شود. هم‌چنین، در راستای بررسی چگونگی کاربردی‌شدن این ضوابط در ساختمان‌های تجهیزشده با جداسازهای لرزه‌ای، طرح پیشنهادی بیمارستان 540 تخت‌خوابی تبریز که توسط گروه مهندسین مشاور همگون تهیه شده ‌است، به طور خلاصه ارائه شده و مورد بررسی و اظهار نظر قرار گرفته‌ است.

Keywords:

میراگر MR , جداساز لرزه ای , بهبود رفتار لرزه ای