بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی تقویت شده با سخت‌کننده‌های قطری (پایان‌نامه دکتری محمدحسین اخوان‌سیگاری‌یزد)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048460
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 195
Pages: 0
Publish Year: 1395

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

با توجه به شکل پذیری بالای دیوارهای برشی فولادی در مقابل بارهای جانبی و قابلیت استهلاک انرژی لرزه ای، کاربرد دیوارهای برشی فولادی در تعدادی از کشورها رواج یافته است. دیوار برشی ای که به خوبی طراحی شده باشد، رفتاری بسیار شکل پذیر و ظرفیت استهلاک انرژی نسبتاً بالایی خواهد داشت. همچنین این سیستم سختی ابتدایی بالا داشته و جابجایی جانبی سازه را محدود میکند. در دیوارهای برشی نازک بدون سخت کننده، یکی از دلایل کاهش ظرفیت استهلاک انرژی، کمانش برشی ورق فولادی تحت بارهای ناشی از نیروهای برشی در سطح پایین است. در صورتیکه بتوان چیدمانی برای سخت کننده ها پیشنهاد داد که در عین حالیکه رفتار دیوار سخت نشده را ارتقاء میبخشد به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد، میتوان به سیستم سازهای مناسبتری دست یافت. از آنجا که خرابی دیوار سخت نشده به دلیل کمانش برشی آن تحت بار کم و عملکرد میدان کششی رخ میدهد، به نظر میرسد استفاده از سختکنندههای قطری بتواند باعث افزایش ظرفیت دیوار شود. در این رساله تمرکز بر روی ارتقاء رفتار دیوار با استفاده از سخت کنندههای قطری است و میزان تاثیر این سخت کننده ها بر عملکرد سیستم باربر جانبی مطالعه میشود.