بررسی تحلیلی و تجربی رفتار لرزه‌ای الگوهای اتصال پیشنهادی تیر به ستون برای اتصالات RCS (مرکب فولادی بتنی)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048470
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 202
Pages: 0
Publish Year: 1397

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

سیستم قاب مختلط RCS شامل تیر فولادی و ستون بتن مسلح می‌باشد که به وسیلۀ اتصال ممان‌گیر آن‌ها در مقابل بارهای جانبی مقاومت می‌کند. این سیستم سازه‌ای در مقایسه با سیستم قاب خمشی بتنی و قاب خمشی فولادی مزایای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به سختی بیشتر ستون بتنی نسبت به ستون فولادی، افزایش میرایی به واسطه استفاده از ستون بتنی، قابلیت افزایش دهانه‌ها با توجه به فولادی بودن تیرها، مقاومت بیشتر ستون بتنی در برابر آتش سوزی، عدم نیاز به جوشکاری و اتصالات پیچی در ناحیه اتصال تیر به ستون به دلیل یکپارچه بودن تیر، کاهش وزن مرده سازه به دلیل سبک تر بودن تیر فولادی نسبت به تیر بتنی و افزایش سرعت ساخت اشاره کرد. در این پژوهش، رفتار الگوهای مختلف این اتصالات در برابر بارهای لرزه‌ای ارزیابی شده و تلاش می شود تا الگوی مناسب برای سیستم‌های ساختمانی متداول ارائه شود. 

Keywords:

رفتار , بتنی , اتصالات , اتصالات مرکب فولادی بتنی , RCS , آزمایشگاهی