انجام مطالعه، مقایسه و ارزیابی سیستم‌های میراگر در بهبود رفتار لرزه‌ای و مقاوم‌سازی سازه‌ها (به‌عنوان فاز I تدوین آیین‌نامه استفاده از میراگر در مقاوم‌سازی سازه‌ها)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048473
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 139
Pages: 0
Publish Year: 1392

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

سیستم‌های استهلاک انرژی یا میراگرها به طور کلی به عنوان سیستم‌های کنترل سازه شناخته می‌شوند که تاثیر قابل توجهی در کاهش پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها دارند. این سیستم‌ها براساس نوع مکانیزم طراحی و نیز، نحوه استفاده در سازه‌ها در سه رده کلی سیستم‌های فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال طبقه‌بندی می‌شوند. با توجه به نتایج مطلوب حاصل از تحقیقات و آزمایشات صورت گرفته در سراسر دنیا با هدف بهره‌گیری از این سیستم‌های استهلاک انرژی در ارتقاء رفتار سازه، واردشدن این سیستم‌ها در ادبیات مهندسی کشور مفید خواهد بود. به همین منظور و نظر به اینکه استفاده از این تجهیزات، هنوز وارد آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی کشور نشده‌است، لذا در گام اول، بررسی مشخصات انواع سیستم‌های استهلاک انرژی و فرآیند طراحی و عملکرد آنها و نیز، میزان کارائی آنها در بهبود رفتار لرزه‌ای سازه‌ها به ویژه سازه‌های موجود با هدف مقاوم‌سازی و ارتقاء کیفیت، در این پروژه مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نهایت و با توجه به ارزیابی‌های انجام‌شده، پیش‌نویس اولیه‌ای برای آئین‌نامه استفاده از میراگرها در مقاوم‌سازی سازه‌ها، تهیه خواهدشد.

Keywords: