انجام مطالعات و تحقیق بر روی روش‌های مقاوم‌سازی مدارس آجری و بلوکی، با تاکید بر روش بتن پاششی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048474
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 220
Pages: 0
Publish Year: 1394

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

با توجه به تجارب اخیر در مواجهه با زلزله‌های شدید در مناطق مختلف کشور، لزوم ارزیابی سازه‌های موجود در برابر زلزله و مقاوم‌سازی آن‌ها به منظور تامین ایمنی جانی، از نیازهای فعلی کشور محسوب می‌شود. نظر به بالا بودن درجه اهمیت ساختمان‌های پرتردد، به ویژه ساختمان‌های آموزشی که ضمن در بر گرفتن عده انبوهی از انسان‌ها، نسل جوان جامعه را در خود جای می‌دهد و حفظ جان این گروه در حفظ سرمایه‌های انسانی جامعه بسیار حایز اهمیت است، لذا در سالیان اخیر توجه زیادی به مقاوم‌سازی ساختمان‌های آموزشی، به ویژه مدارس دارای سازه‌های بنائی شده است. در همین راستا، مطالعات و آزمایشات متعددی انجام و در نهایت ضوابط و دستورالعمل‌های کاربردی برای استفاده ارائه شده‌است که براساس تحقیقات صورت گرفته، هنوز از جامعیت کامل برخوردار نبوده و در برخی موارد دارای ضعف‌های اجرائی و عملکردی می‌باشد. از آنجاکه مقاوم‌سازی سازه‌های بنائی جزئیات دقیق و قابل توجهی داشته و کیفیت مقاوم‌سازی و میزان اطمینان از نحوه اجرای آن به شدت وابسته به مهارت و دانش نیروی انسانی می‌باشد و نیز، با توجه به اینکه سازه‌های بنائی،  بنا به عمر و نحوه ساخت سازه و نیز، نحوه نگه‌داری آن‌ها در طول عمر سپری‌شده، نیازهای متفاوتی در مقاوم‌سازی طلب می‌کند، لذا ضروری است تا روشی مناسب و درخور، برای مقاوم‌سازی کلیه ساختمان‌های آموزشی بنائی ارائه شود تا بتواند ضمن در برگرفتن تمام نیازهای مشترک بین سازه‌های بنائی با مشخصه‌های متفاوت، از وابستگی به میزان تبحر نیروی انسانی نیز بکاهد. پروژه حاضر با رویکردی آزمایش محور و برای رسیدن به یک دستورالعمل دقیق و کاربردی برای بهسازی مدارس آجری کشور تعریف می‌گردد. در این راستا، مجموعه مطالعات میدانی برای اطلاع از شیوه‌های متداول بهسازی مدارس آجری تعریف شده و سپس، مطالعات آزمایشگاهی برای مدلسازی واقعی سازه‌های آجری موجود و سازه‌های آجری بهسازی شده با انواع روش‌های متداول و براساس دستورالعمل‌های موجود مورد توجه قرار خواهد گرفت. با ارزیابی و بررسی نتایج و تحلیل آن‌ها، تلاش خواهد شد تا اطلاعات لازم برای تعیین سطح عملکرد سازه‌های بهسازی شده، استخراج و به منظور ارائه یک روش جامع به کار گرفته شود. هم‌چنین، ارائه جزئیات اجرائی از جمله رئوس مطالب مورد نظر در این پروژه خواهد بود. محوریت اصلی این پروژه بر روی روش بتن‌پاششی خواهد بود.