ارزیابی عملکرد دستگاه قطع کننده اتوماتیک گاز در هنگام زلزله و ارائه راهکار برای بهبود آن

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1049099
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 236
Pages: 0
Publish Year: 1395

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

با توجه به خطرات قابل ملاحظه ای که از آسیب دیدگی سیستمهای انتقال گاز نشات می گیرد، بویژه وقوع آتش سوزی ها و یا انفجارهای شدید که بحرانی علاوه بر بحران زلزله ایجاد خواهد کرد، توجه به تاسیسات انتقال گاز مایع از اهمیت بالائی برخوردار است. آنچه از تحقیقات پیشین و مطالعات صورت گرفته در مراجع خارجی بر می آید، ارتقاء این گونه از سیستم های تاسیساتی در برابر خرابیهای ناشی از زلزله، و جلوگیری از توسعه خرابیها و وقوع بحرانهای غیرقابل مهار در شرایط پس از زلزله با استفاده از ابزارهای مکانیکی خودکار میسر خواهد بود. ابزارهای قطع کننده اتوماتیک سیستم های انتقال گاز به عنوان یکی از این ابزارها، سابقه و عملکرد مطلوبی در این زمینه از خود نشان داده است بر همین اساس، این ابزارها در تحقیق حاضر مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به ماهیت کاربردی این ابزارها و عدم نیاز به ارائه طرحهای محاسباتی در بهره گیری از این ابزارها در یک سیستم انتقال گاز، ارزیابی عددی این ابزارها بلاموضوع است. به همین دلیل، مناسب است که رفتار این ابزارها در مجموعه انتقال گاز به صورت آزمایشگاهی و با درنظر گرفتن جزئیات مختلفی که در شرایط مختلف بوقوع خواهد پیوست، ارزیابی شود. به این ترتیب، پروژه حاضر با رویکرد ارزیابی عملکرد این ابزارها و بهبود آنها در شرایط کاربردی کشور، تعریف می شود.  در این تحقیق، ضمن ارزیابی عملکرد، کارائی و کیفیت ابزار قطع کننده اتوماتیک گاز شرکت ایمن سازه سدید به صورت آزمایشگاهی، به مجموعه ای از سوالات موجود در خصوص ویژگیهای کاربردی این ابزارها پاسخ داده می شود. علاوه بر این، جزئیات بهره گیری از این ابزارها در ساختمانهای متعارف با استناد  به نتایج آزمایشگاهی و محدوده های قابل اطمینان برای کاربرد این تجهیزات، اولاً مشخص شده و سپس، برای کاربرد در کشور بومی‌سازی می‌شود. پس از آن، این جزئیات به صورت مدون و در قالب یک دستورالعمل اجرایی ارائه می شود.    

Keywords:

عملکرد لرزه ای , دستگاه قطع کننده اتوماتیک گاز