تاریخچه فعالیت صید و صیادی شیلات در شمال کشور

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1071613
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 915
Pages: 190
Publish Year: 1383

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: