ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

نمونه برداری، شناسایی و تعیین پراکنش نماتدهای سیستی سیب زمینی در مناطق سیب زمینی کاری کشور

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 16 شهریور 1393
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1092094تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 93Pages: 28

Authors

Abstract:

نماتد سیست طلایی سیب زمینی بعنوان مخربترین و خسارتزاترین عامل بیماریزای محصول سیب زمینی در دنیا محسوب می گردد که میتواند تا %‮‭100‬ باعث خسارت شود. این بیماری قبلا برای کشور ما قرنطینه بود در سال ‮‭1387‬ از استان همدان گزارش گردید. به منظور تعیین دقیق مناطق انتشار بیماری از کل مزارع کشت بهاره استان در شهرهای بهار و همدان و ‮‭10‬درصد از مزارع تجاری و بذری کشت تابستانه استان در شهرستانهای کبودرآهنگ، فامنین، اسدآباد و رزن، نمونه برداری انجام گرفت. در آزمایشگاه نماتدهای خاک استخراج، شناسایی و شمارش شدند. مساحت لکه آلوده به نماتد، موقعیت جفرافیایی ‭(GIS) ‬لکه و تعیین دقیق گونه انجام گرفت. با توجه مشخصات مرفولوژی و مرفومتری سیست ها و لاروهای سن دوم گونه ‮‭1923 , Globodera rostochiensis Wollenweber ‬در نمونه های آلوده تشخیص داده شد. در هیچیک از نمونه ها گونه ‭G. Palida ‬وجود نداشت. در شهرستان بهار تعداد ‮‭4666‬ نمونه (%‮‭54‬)از مزارع عاری از آلودگی ، ‮‭604‬ نمونه (%7) با آلودگی شدید و ‮‭3296‬ (%‮‭39‬) دارای آلودگی کم به نماتد سیست طلایی بودند. در شرستان همدان، ‮‭1485‬ نمونه (5/%‮‭23‬ ) با آلودگی کم و ‮‭334‬ نمونه (3/%5) با آلودگی شدید بودند. همچنین از تعداد ‮‭164‬ نمونه خاک شهرستان رزن و تعداد ‮‭150‬ نمونه خاک کبودرآهنگ و تعداد ‮‭40‬ نمونه خاک شهرستان قهاوند، هیچیک از نمونه ها آلوده نبود. از تعداد ‮‭73‬ نمونه خاک شهرستان اسدآباد (چاردولی) یک نمونه خاک مربوط به مزرعه هشت هکتاری سیب زمینی واقع در روستای دیزج که از روستاهای مرزی دو استان همدان و کردستان است آلودگی بسیار بالایی به سیست طلایی مشاهده شد. واژه های کلیدی : نماتد سیست طلایی سیب زمینی، ‭Globodera ‬، قرنطینه، همدان،

Research COI Code

This Research COI Code is R-1092094. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1092094/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support