کتاب «نظام حقوقی حاکم بر انتخابات؛ جلد نخست: نظام های انتخاباتی»

Document ID: R-1103744
Publish: 22 May 2020
Publish Year: 1396
Page: 23
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 2,124

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

کتاب «نظام حقوقی حاکم بر انتخابات؛ جلد نخست: نظام های انتخاباتی» منتشر شد. این کتاب که جلد نخست از کتابی دوجلدی است، به بررسی نظام های حقوقی گوناگون کشورها برای برگزاری انتخابات می پردازد. این پژوهش در صدد است با معرفی و تحلیل نظام های انتخاباتی مختلفی که در سراسر جهان برای نهادهای تک کرسی و چندکرسی به کار گرفته می شوند، شناسایی دقیق و ارزیابی آثار و تبعات سیاسی-اجتماعی هر یک از آنها را امکان پذیر سازد و زمینه ی لازم را برای سنجش و مقایسه ی این نظام های انتخاباتی با یکدیگر فراهم کند. مطالعه ی این کتاب، که جلد دوم آن نیز با عنوان «مدیریت انتخابات و نظارت بر آن» منتشر خواهد شد، به قانون گذاران، اندیشمندان حوزه ی انتخابات و به ویژه نظام های انتخاباتی و نیز اساتید و دانشجویان حقوق توصیه می شود. انتشارات پژوهشکده ی شورای نگهبان این کتاب را در سی امین دوره ی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بخش ناشران دانشگاهی، سالن 104، ردیف C4، غرفه ی 71 ارایه می کند.