بررسی تطبیقی سند 2030 توسعه پایدار سازمان یونسکو و موازین اسلامی، ایرانی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,774

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PAEP01_340

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1399

Abstract:

جهانی شدن روز به روز درحال گسترش است و امروزه تمامی دنیا را به عنوان " دهکده ي جهانی" می نامند.پدیده اي که در تصمیم گیري هاي اجتماعی و فرهنگی و فعالیت هاي اقتصادي بسیار موثر است.((1 در این تعریف، مرزهاي جغرافیایی معنایی ندارد و منافع و مضرات مردم کشور ها به هم تنیده میشوند.یکی از بخشهایی که این مفهوم را اثربخش تر میکند، آموزش و پرورش است.در قرن بیست و یکم ، چالش هاي جهانی آموزش و پرورش را میتوان ناشی از نگرشها و دیدگاه هاي جدید به کارکردهاي آموزشی و پرورشی دانست.((2در آموزش و پرورش جهانی که مقبول برخی سازمانها و نهادهاي بین المللی است،باید توانمندي هاي جهانی را افزایش دهد.(ملایی نژاد،1382 ،ص(32 -30سند 2030 که بعنوان سند توسعه پایدار براي ملل مختلف توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین شده است، نمونه اي از جهانی شدن آموزش و پرورش، البته در جهت گیري هاي خاص و اهداف مورد نظر غرب است.باید دید که با وجود تنوع فرهنگی ، نژادي، دینی و... ملتها میشود به یک آموزش و پرورش همگانی رسید یا خیر؟آیا همه ملت ها پذیراي یک سیستم آموزشی مشترك یا مشابه ه با دیگر نظام هاي آموزشی در دیگر کشور ها خواهند شد یا نه؟؟سیستم آموزشی مشترك برپایه ي کدام اصول و چه ایدئولوژي هایی تدوین شده است، آیا این اصول دستوري در صورت مغایرت با ارزشهاي دینی ، قومی و فرهنگی یک ملت ، قابل پذیرش میباشد؟ در این مقاله سعی داریم این سند را با آموزه ها و ارزشهاي دینی و ملی خودمان مقایسه کنیم.روش پژوهش در این مقاله ، کتابخانه اي و با بهره گیري از دیدگاه هاي بزرگان دینی و فعالان عرصه تعلیم وتربیت است.

Keywords:

جهانی شدن , سند 2030 , آموزش و پرورش , آموزه های ملی و دینی

Authors

میثم ابناوی

دانشجو کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی هرمزگان

زهرا لیراوی

دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهیده بنت الهدی صدر بوشهر