بررسی علل دیر فهمی شعر خاقانی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 648

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF03_032

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1399

Abstract:

مضامین و درونمایه های سبکهای متفاوت شعری، نشاندهنده تبحر و نبوغ برخی شاعران در دوره ای خاص است که عنوان های مختلفی را برای شناسایی سبک ها فراهم آورده است. در این میان، شعر خاقانی دارای پیچدگی خاصی است که فهم بسیاری از ابیات، نیازمند شرح و تفسیر است تا مخاطب بتواند به مبانی فکری و ذهنی شاعر دست یابد. استفاده خاقانی از استعاره های مغلق و چندلایه در کنار بهره گیری از تشبیهات متعدد و چند وجهی، سبب می شود تا مخاطب به خوبی نتواند درک درستی از مفاهیم شعری او دریابد. در شعر خاقانی تصاویری متراکم نیز دیده می شود که شاعر برای بیان یک صحنه، تصاویری خاص را در برابر چشم مخاطب قرار می دهد و ابهاماتی را برای خواننده به وجود می آورد. بهره گیری از ایهام سخت و پیچیده نیز افزون بر موارد فوق سبب شده تا فهم شعر خاقانی با مشکل مواجه شود که در اینپژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای به زوایا و علل دیرفهمی اشعار خاقانی پرداخته شده سپس با آوردن شاهد مثال های مورد بحث از دیوان خاقانی، جلوه های پیچیده شدن و مشکل فهمی در شعر وی را برای مخاطبان تبیین و تفسیر نموده ایم.

Authors

محمد بازیار

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی