امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PZK-7-4_004

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1399

Abstract:

اجبار در نوع پوشش، توسط دولت‌ها به عنوان مسئله‌ای چالش برانگیز، می‌تواند به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی باشد. تعارض این اجبار، با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنین شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انسانی، از اسباب توجیه‌ ناپذیر جلوه کردن اجبار در پوشش است، اما با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبیعی، به نظر می‌رسد که اجبار حجاب توسط حکومت امری معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعی پوشش ملازم با اجباری شدن آن در متن جامعه است؛ چراکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود این ملازمه معقول به نظر آید. در حوزه حق مردم، حکومت با تشخیص تضییع حق مردم توسط عدم پوشش می‌تواند به نحو معقولی حکم به اجباری کردن آن کند. در حوزه حق موضوعه، حکومت به عنوان مجری قانون می‌تواند در صورت قانونی شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی، حکومت این توانایی را دارد که آزادی‌ هایی را که موجب هرج و مرج و بی بند و باری می شود، گرچه از حقوق طبیعی باشد، محدود کند. بنابراین، اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.

Authors

احمد شکوهی

کارشنناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

خداداد حقیقت منش

سطح چهار حوزه علمیه قم، کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

عبدالله امیدی فر

مدرس درس خارج حوزه علمیه قم، عضو هیئت علمی دانشگاه قم، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، قم، ایران.